CAPTCHA
Deze vraag dient om te testen of u al dan niet een menselijke bezoeker bent en om automatische spam-inzendingen te voorkomen.

Steun aan goede doelen

De Lions Club van Izegem ondersteunt jaarlijks diverse sociale werken in onze regio.
 

Enkele voorbeelden :

 

De Stamper : Dit is de voedselbank van Izegem, waarbij maandelijks aan 249 kansarme gezinnen (231 kinderen) voedselpaketten van 13 kg per persoon worden bedeeld. 39 % van de gezinnen zijn alleenstaande personen met kinderen.

 

Palliatieve zorgen : Elk jaar wordt er voor kankerpatiënten die een zware behandeling ondergaan een daguitstap naar een wellnesscentrum in Blankenberge georganiseerd.

 

Lions klimop : Dit project richt zich tot kinderen met normale capaciteiten, die omwille van hun sociale situatie (financiële problemen, relatieproblemen, slechte huisvesting, laaggeschoolde ouders, verslavingsproblemen) dreigen een leerachterstand op te lopen. Bij deze kwetsbare gezinnen gaat men aan huis voor huiswerkbegeleiding, maar ook vooral om een structuur en positieve ingesteldheid te bewerkstelligen. Goed onderwijs is trouwens op lange termijn de beste mogelijkheid om kansarme kinderen een betere toekomst aan te bieden.

 

Dranouter-bad : Muziekfestival georganiseerd voor gehandicapten. Inclusie: Dit houdt in dat in plaats van hulpmiddelen exclusief voor gehandicapten aan te bieden, men probeert ze zoveel mogelijk als normale mensen te includeren in de maatschappij.

 

De Blue Call phone : is een vernieuwend softwarepakket dat meer zelfredzaamheid en mobiliteit garandeert aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze kunnen zelfstandig de bus nemen, vragen stellen aan agenten,...dankzij een applicatie op hun smart phone. Dit was het jaarproject van ons Lions district. Pat paniek : Toneelgroep van mindervaliden. Ieder jaar wordt een toneelstuk opgevoerd in de Leest. Onze bijdrage wordt vooral gebruikt om een regisseur het toneelstuk te laten omschrijven voor mindervaliden en om een repetitiezaal te voorzien.

 

Zorgcentrum Maria Ter Engelen : Dit is een zorgcentrum dat instaat voor dagopvang en woonbegeleiding van 295 mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Er werden gratis kaarten aangeboden voor het festival van Dranouter Bad

 

Navelstrengbloed : In het bloed van de navelstreng en de placenta zitten stamcellen. Deze stamcellen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor stamceltransplantaties bij leukemie patienten (voornamelijk kinderen). Izegem is 1 van de 15 erkende afnamecentra. De Lions financieren het gespecialiseerd transport naar de navelstrengbloedbank van Leuven.

 

NASOC : Jaarlijks organiseren de Leo’s een onvergetelijke dag voor andersvaliden in het Bellewaerde Park. Jaarlijks ontvangen ze op die dag ca 600-800 personen.

 

De Branding : ‘de branding’ biedt ondersteuning aan volwassenen met mentale handicap in de regio Zuidwest-Vlaanderen. Hierbij worden mensen tewerk gesteld in een beschutte werkplaats We sponsorden de aankoop van een blikser voor hun atelier.

 

t’Venster : ‘t Venster staat in voor de residentiële begeleiding van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (bv na verkeersongeval of een evolutieve motorisch-neurologische aandoening). Deze mensen hebben enorm genoten van de daguitstap naar Paira Daiza die we voor hun organiseerden.

 

Malus : dit is een toneelstuk over inclusie, gekoppeld aan educatieve activiteiten voor schoolgaande jeugd. Dit werd aangeboden aan de eerste graad van de schoolgemeenschap Moorsledegem. De manier waarop men met gehandicapten omgaat is voor een groot deel bepaald hoe we er als kind mee hebben leren omgaan. Daarom is het van belang om de kinderen hiermee te leren omgaan, zodat inclusie in de toekomst gemakkelijker aanvaard zou worden Ter Berken: In dit woonzorgcentrum werd een contactkoor opgericht waar mensen met dementie samen zingen. Muziek is namelijk een universele taal om mensen gelukkig te maken, ook en in het bijzonder voor personen met dementie. Gezien het oude orgeltje dat ze van een ander koor mogen gebruiken aan vervanging toe is, hebben we de aankoop van een Key board op ons genomen.

 

*

DE VERKOOP VOOR 2023 IS AFGESLOTEN. 

DANK AAN AL ONZE KLANTEN

 

Uw Lions contact zal de wijnen leveren vanaf 8 december 2023.

Dank aan iedereen die deze actie voor de goede doelen heeft gesteund.